Instituțiile de stat vor avea oportunitatea de a înainta inițiative de proiecte, aducând un plus valoare în procesul de promovare și protejare a Drepturilor Omului.

Programul de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului prevede finanțarea proiectelor cu bugete până la 20,000 dolari SUA, elaborate și implementate în parteneriat cu instituțiile naționale implicate în cadrul Proiectui “Consolidarea capacităților tehnice ale Instituțiilor Naționale privind promovarea și protecția Drepturilor Omului”. Toate inițiativele/proiectele de schimbare în domeniul drepturilor omului vor avea ca scop realizarea schimbărilor instituționale, inclusiv manageriale, orientate spre îmbunătățirea situației în domeniul drepturilor omului; vor dezvolta abilitățile participanților la Programul de instruire necesare de a produce aceste schimbări și vor servi ca stimulent pentru punerea în aplicare a cunoștințelor pe care aceștia le-au primit în procesul de instruire.

Inițiativele/proiectele acceptate spre finanțare vor fi implementate împreună cu Institutului de Reforme Penale (IRP). Fondurile nu vor fi transferate instituțiilor naționale sau angajaților acestora, care au depus solicitarea de finanțare.

Instituțiile și entitățile eligibile pentru depunerea cererilor de finanțare sunt: Oficiul Avocatului Poporului; Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; Serviciul independent de apărare a drepturilor pacienților din staționarele psihiatrice; Mecanismul Independent de Monitorizare al Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități; Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Justiției; Curtea Constituțională; Comisia parlamentară pentru drepturile omului și relații interetnice; Centrul Național Anticorupție; Institutul Național al Justiției.

Instituțiile naționale eligibile care intenționează să solicite finanțare pentru implementarea unei inițiative/a unui proiect de schimbare completează și depun o cerere-tip de finanțare.

O instituție națională poate depune spre finanțare una sau mai multe inițiative/proiecte. În cazul în care sunt depuse mai multe inițiative/proiecte din partea uneia și aceleiași instituții, aprobarea finanțării inițiativelor/proiectelor pentru această instituție va fi decisă de Comitetul de finanțare în funcție de numărul total de inițiative/propuneri recepționate și evaluate pozitiv și mărimea fondurilor disponibile.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect/inițiativelor: luni, 15 ianuarie 2018, ora 10:00 (ora locală a Moldovei). Propunerile de proiect primite după termenul limită nu vor fi examinate.

Cererile de finanțare vor fi expediate doar în format electronic la adresa de email – tender@irp.md, cu subiectul “Propunere de proiect de schimbare în domeniul drepturilor omului. (denumirea instituției)”.

Pentru informaţii suplimentare/detalii privind procedura de aplicare, selectare și implementare a proiectelor/inițiativelor, aplicanții sunt rugați să consulte Instrucțiunea de operare privind realizarea Instructiunii-de-operare.doc. Aplicanții, pot consulta echipa IRP privind aspectele tehnice ale diferitor componente din proiect în procesul de elaborare și aplicare, fără ca IRP să se implice în aprecierea conținutului propunerii elaborate. Aplicanții pot apela la Ceslav Panico, cpanico@irp.md și/sau la Olga Rabei olgarabei@irp.md.

Mai multe informații despre durata de implementare, bugetul proiectelor/inițiativelor, inițiativele și proiectele eligibile, procedurile de aplicare, dar și alte detalii le găsiți în Ghidul-solicitantului.doc.

Mai jos, găsiți atașate alte documente relevante:

Cererea-de-finantare.doc
Criteriilor-de-evaluare.doc 
Scrisoare-de-solicitare-a-finantarii-Model.doc 
Fisa-de-evaluare-Calitatea-proiectului.doc
Fisa-de-evaluare-Corespundere-administrativa.doc 
Raport-narativ.doc 
Raport-narativ-Schimbari-produse.doc 
Tabel-generalizat-Calitatea-proiectelor.doc 
Tabel-generalizat-Corespundere-administrativa.doc 

Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale (IRP) în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare”.