În perioada 2016-2020 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei. Unul dintre componente este Programul „ Susținerea Grupurilor Vulnerabile” care are scopul de a extinde accesul grupurilor vulnerabile din comunități la servicii sociale de calitate prin implicarea societății civile.

Fundația Est-Europeană (FEE) va oferi suport partenerilor săi pentru a asista autoritățile locale și cetățenii din comunitățile selectate în procesul de integrare socială a grupurilor vulnerabile prin intermediul consolidării capacităților, creării de servicii sociale în parteneriat cu administrația publică locală și organizarea campaniilor de advocacy.

Termenii de Referință îi puteți accesa AICI.

Prioritățile Programului:
Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială.

FEE va oferi sprijin organizațiilor neguvernamentale care vor asigura parteneriat cu autoritățile locale pentru a crea mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate. Va fi oferit sprijin pentru a facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale al grupurilor defavorizate din comunitate și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestor grupuri.

FEE va susține inițiativele care valorifică principiile de egalitate și nediscriminare, informare, participare și abilitare, responsabilitate socială și care contribuie la incluziunea socială.

Abordările şi prioritățile proiectelor vor fi identificate și aprobate de grupurile vulnerabile din comunitate, astfel încât să fie asigurată o evaluare a nevoilor realizată participativ, iar beneficiarii vor fi cei care vor deține dreptul asupra inițiativelor lansate.

Procesul de aplicare:
Organizațiile participante vor depune o propunere completă ce va include următoarele informații:
1. Informații despre organizație, inclusiv toate informațiile relevante de contact.
2. Informații despre echipa proiectului, inclusiv CV-urile și responsabilitățile de proiect ale fiecărui membru al echipei.
3. Descrierea proiectului. Solicitantul de grant trebuie să completeze formularul de aplicare oferit de FEE. Acesta poate fi descărcat  pe site-ul Fundației.
4. Bugetul proiectului. Solicitantul de grant trebuie să completeze formularul de buget oferit de FEE. Acesta poate fi descărcat  pe site-ul Fundației.
5. Descrierea narativă a bugetului cu indicarea sumelor necesare pentru fiecare tip de costuri;
6. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la aplicare (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.).

Propunerile pot fi scrise în limba română, rusă sau engleză. Fundația își rezervă dreptul de a nu acorda granturi în cazul în care calitatea propunerilor nu va îndeplini criteriile de mai sus și cerințele de selecție ale FEE.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 22 decembrie 2017.

Adresă, informații de contact și prezentarea propunerilor: Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de email concurs@eef.md cu subiectul „Întrebări/Detalii Concurs de Granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.

Propunerile de proiect sigilate, care vor avea titlul „Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile” trebuie să fie depuse la adresa de mai jos până la 22 decembrie 2017.

Republica Moldova,  Chişinău, str. 31 August 1989, 98, etaj 3, MD-2004, Fundaţia Est-Europeană, sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.

Pentru mai multe informații va rugăm să apelați la numerele de telefon: +373 22 235 343, +373 22 235 118.

Nota bene!
– Partidele politice, persoanele fizice și entitățile comerciale nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs;
– Rezultatele concursului sunt definitive.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.