Context general: INVENTO este o organizație nonguvernamentală și nonprofit, creată în 2011, care are misiunea de a educa, inspira, informa și asista atât organizațiile cât și persoanele individuale în crearea, îmbunătățirea și menținerea unei dezvoltări continue a societății.

Prin activitățile realizate, INVENTO susține educația nonformală pentru consolidarea capacităților tinerilor juriști. Ne propunem să încurajăm și să sprijinim actorii din domeniul justiției prin consolidarea capacităților umane. În acest context, INVENTO desfășoară un program complex „Justice with YOUth”, care are loc cu suportul Fundației Freedom House în Moldova și în contextul căruia lansăm Programul de Granturi – Maratonul Justiției. Scopul acestuia constă în acordarea sprijinului necesar organizațiilor neguvernamentale, cât și grupurilor de inițiativă din domeniul justiției.

Durata de implementare și mărimea finanțării

INVENTO încurajează participarea organizațiilor/grupurilor de inițiativă din domeniul justiției din cele mai diverse zone ale țării, inclusiv și a celor din Găgăuzia și Transnistria.

Proiectele finanțate de către INVENTO trebuie să demonstreze o logică clară de intervenție, cu o corelare dintre: (i) problema identificată; (ii) cum va acționa intervenția; și (iii) rezultatele așteptate de la intervenție.

Un aplicant poate depune un singur dosar pentru Programul de Granturi – Maratonul Justiției. Suma maximă solicitată poate fi de $2000, iar suma minimă nu este prevăzută. Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada Octombrie 2018 – Iulie 2019.

Rezultatele concursului de mini granturi vor fi anunțate pe 10 octombrie, 2018.

Condiții de eligibilitate

Concursul de mini granturi – Maratonul Justiției este deschis organizațiilor/grupurilor de inițiativă din domeniul justiției din toată Republica Moldova. Se vor lua în considerare doar solicitările care îndeplinesc următoarele criteria de eligibilitate:

 1. Țara de origine: Aplicanții trebuie să fie înregistrați/domiciliați pe teritoriul Republicii Moldova.
 2. Statutul organizațional: Solicitantul trebuie să fie o organizație non-guvernamentală, non-profit, sau un grup de inițiativă. Grupurile de inițiativă trebuie să aibă cel puțin un proiect implementat până la data aplicării.
 3. Guvernarea: Solicitanții trebuie să aibă o structură oficială de luare a deciziilor (de exemplu, un consiliu / director) care poate să-și asume responsabilitatea legală pentru administrarea și utilizarea fondurilor.
 4. Statutul finanțării: Nu vor fi acceptate aplicările de la organizațiile care deja primesc finanțări de la Fundația Freedom House din Moldova.
 5. Obiectivul proiectului: Propunerile de proiect trebuie să vizeze una dintre următoarele domenii de intervenție:
 6. Sporirea transparenței în domeniul justiției;
  2.      Creșterea nivelului de profesionalism al persoanelor implicate în efectuarea justiției;
  3.      Îmbunătățirea managementului instituțional din justiție;
  4.      Dezvoltarea unei culturi de intoleranță față de fenomenul corupției în domeniul justiției;
  5.      Promovarea unui sistem alternativ de soluționare a litigiilor;
  6.      Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile juridice;
  7.      Creșterea nivelului culturii juridice a persoanelor din categoriile social- vulnerabile.

Organizațiile interesate să aplice trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conține:

 1. Formularul de proiect;
 2. Bugetul detaliat al proiectului;
 3. CV-ul organizației (în cazul organizațiilor);
 4. CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. Certificatul de înregistrare (în cazul organizațiilor);
 6. Dovada parteneriatelor:
  1. Scrisori de intenție din partea terţilor;
  2. Contracte de sponsorizare;
  3. Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
  4. Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
  5. Alte documente considerate relevante.

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați:

 1. Termenii de referință a Programului de Granturi;
 2. Ghidul de raportare și monitorizare.

Procedura de aplicare

Termenul limită de aplicare este 30 septembrie, ora 18:00 (GMT +3). Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerație de către Comisia de Evaluare a Programului de Grant. Aplicantul poate depune un singur dosar pentru programul de grant – Maratonul Justiției. Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până pe 10 octombrie 2018. Dosarele de aplicare se vor transmite prin e-mail, la ao.invento@gmail.com cu titlul „Programul de granturi – Maratonul Justiției”.

În perioada de aplicare, echipa INVENTO poate fi contactată pînă la data de 25.09.2018 pentru întrebări de clarificare la același e-mail, indicat mai sus.

De reținut:

 1. Dosarul de proiect trebuie să aibă un conținut complet. Dosarele incomplete vor fi discalificate.
 2. Orice încercare de a influența rezultatul procesului de selecție va duce la descalificare.
 3. NU vor fi eligibile pentru finanțare următoarele activități:

–        Împrumuturi pentru persoane fizice sau juridice;
–        Pierderi la rata de schimb valutar;
–        Costuri aferente activităților interzise și ilegale;
–        Costuri aferente evenimentelor de divertisment, activităților sociale, distracțiilor, etc.;
–        Donații, cadouri, premii pentru persoane fizice sau juridice;
–        Compensații și onorarii pentru angajați care nu sunt conforme politicilor organizației și care nu sunt relevante pentru activitatea organizației;
–        Băuturi alcoolice;
–        Datorii, penalități, amenzi, inclusiv cele cauzate de încălcarea prevederilor legale (neachitarea taxelor, neraportarea la organele fiscal, etc.);


Concursul de Granturi – Maratonul Justiției se desfășoară în cadrul programului „Justice with YOUth”, care este susținut de către poporul american prin intermediul Departamentului de Stat al SUA, Freedom House în Moldova și implementat de către organizația INVENTO.