Scurtă prezentare

Suntem aici pentru tine!

A.O.  Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, independentă din punct de vedere juridic înființată la 8 februarie 2016.

Membrii organizaţiei sunt interesaţi de dezvoltarea abilităților personale și profesionale pentru un impact pozitiv în societatea din care fac parte.

Misiunea noastră este de a armoniza activitatea tinerilor și de a optimiza, împreună cu Dumneavoastră, susținerea iniţiativelor comunitare,  sferele sociale, culturale și economice ale societății noastre. 

Cea mai tare comunitate pentru tineri ambițioși și dornici de a atinge scopuri mari, nu discriminează pe bază de rasă, gen, orientare sexuală, religie, origine etnică sau socială.

În cadrul A.O.  Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi unt constituite următoarele Departamente:

Finanțe și Asistență Juridică

a) Creează, administrează resursele financiare, urmărind respectarea bugetului și cadrului legal al activității organizației;
b) Examineză orice reclamație trimisă pe adresa info@cta.md ce vizează o încălcare a regulilor A.O. Comunitatea tinerilor Ambiţioşi sau a legislației active în Republica Moldova.
c) Instruiește membrii și prezintă noutățile din domeniul financiar şi juridic;
d) Examineză orice reclamație trimisă pe adresa info@cta.md ce vizează contractul Beneficiar-Donator și să anunțe părțile responsabile de reclamația primită.
e) Răspundă activ și clar la toate întrebările ce vor fi adresate administratorilor platformei pe adresa de e-mail: info@cta.md.
f) Contacteză fiecare Beneficiar în cazul aparițiilor unor schimbări în conținutul proiectelor.
g) Monitorizează evidența vânzărilor, investițiilor și a stocurilor;
h) Elaborează regulamente, cereri pentru finanţări dar și contractele necesare cadrului legal al activităților;
i) Anunță în prealabil orice modificare a Termenilor și Condițiilor de utilizare a platformei fiecărui utilizator în parte pe adresa de e-mail a contului de utilizator.
j) Scrie şi modificară Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, în cazul în care este demonstrat că ele sunt în afara Legislației Republicii Moldova sau încalcă Drepturile Omului, făcând abuz de putere, având un mesaj abuziv sau discriminatoriu.
k) În corespundere cu art. 8 din titlul I al Codului Fiscal contribuabilul este obligat să întocmească şi să prezinte organelor fiscale dările de seamă fiscale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi să achite la timp şi integral la buget şi în fondurile extrabugetare sumele calculate ale impozitelor, taxelor şi a altor plăţi, asigurând exactitatea şi veridicitatea sumelor calculate.

Resurse Umane

a) Gestionează recrutările anuale ale membrilor, selecția și inducția acestora în organizație;
b) Motivează membrii #cta prin intermediul sistemelor de recunoaștere: programe de coaching, mentoring și training;
c) Facilitează procesul de instruire a membrilor organizației, prin elaborarea unui plan individual de dezvoltare;
d) Măsoară gradul de implicare a membrilor şi timpul alocat în activitățile organizației;
e) Asigură comunicarea internă dintre membri pentru organizarea activităților.

Marketing și PR

a) Crează şi implementează stategia de promovare a organizației și a proiectelor acesteia;
b) Asigură relațiile și încheie parteneriate cu mass-media;
c) Menține pagina de internet actualizată;
d) Elaborează articole pentru site-ul www.cta.md, categoria ,,Noutăți”;
e) Reprezentă organizaţia în mediul extern.

Proiecte și Relații Externe

a) Dezvoltă ofertele proiectelor și organizează evenimente cu participarea de invitați speciali, traineri și/sau a companiilor;
b) Stabileşte parteneriate, astfel asigurând conexiunea cu mediul extern și creând beneficii pentru ambele entităţi;
c) Crează și desfăşoară proiecte locale care să ajute la dezvoltarea comunității Republicii Moldova;
d) Respectă angajamentele de livrare a beneficiilor contractuale și de raportare în fața partenerilor.
e) Răspundă activ și explicit la toate întrebările ce vor fi adresate departamentului pe adresa de e-mail: info@cta.md
f) Ofere informația cerută de Beneficiari sau Donatori pentru a contacta utilizatorii site-ului în cazul în care unul dintre părți a încălcat prevederile contractului Beneficiar-Donator.
g) Analizeze minuțios fiecare proiect trimis spre revizuire pe platforma de crowdfunding www.sprijina.md în conformitate cu regulile stipulate pe pagina ,,Termeni și condiții” și pe pagina ,,Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.sprijina.md”.
h) Semneze un contract cu Beneficiariul înainte de lansarea proiectului pe platformă de crowdfunding www.sprijina.md.
i) Acționeze în judecată orice Beneficiar în cazul în care nu respectă contractul semnat cu A.O. Comunitatea Tinerilor Ambițioși.

Tehnic

Departamentul Tehnic este responsabil pentru: asigurarea securităţii informației de pe site și a informației ce este stocată de către modulul de plată, pentru asigurarea mentenanței site-ului, pentru afişarea corectă și accesibilă a informației despre proiecte și pentru asigurarea flexibilității în procesul de utilizare a platformei.

Pentru mai multe detalii și viziune clară despre ce este Comunitatea Tinerilor Ambițioși, consultă și:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!