Termeni și Condiții

Cine suntem noi?

A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi – www.cta.md, este un site informativ pentru persoanele interesate de sectorul asociativ şi o platformă de crowdfunding, sau cu alte cuvinte, o resursă de colectare a fondurilor lansată pe 8 februarie 2016 în Republica Moldova.

Misiunea noastră este de contribui la sporirea transparenței și eficienței organizațiilor nonguvernamentale din Moldova prin oferirea unei platforme de comunicare atât între ONG-uri cât și dintre ONG-uri și publicul larg dar și de a armoniza și de a optimiza, împreună cu Dumneavoastră, susținerea iniţiativelor comunitare, sferele sociale, culturale și economice ale societății noastre. Aici, oricine poate să ne trimită articole şi să-şi creeze propriul său proiect de colectare a mijloacelor bănești prin contribuții voluntare din partea donatorilor.

Mai multă informaţie despre misiunea noastră și echipa A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi puteţi găsi pe paginile: Scurtă prezentare și Birou Executiv.

Noțiuni generale

Utilizatorii sunt numiți acei vizitatori ai site-ului care se înregistrează pe site, își fac profil și prin urmare, sunt de acord cu prevederile acestei pagini. Utilizatorii site-ului pot posta articole, proiecte – inițiative care vizează colectarea de fonduri.

Cei care doresc să plaseze un proiect pe www.cta.md, acționează ca beneficiari ai platformei, iar utilizatorii care fac donații în numerar către beneficiari, acționează în calitate de donatori.

Fiecare Beneficiar își asumă responsabilitatea de a mulțumi Donatorii prin intermediul unei recompense promise pe pagina proiectului. Excepție fac parte proiectele incluse în categoria „Caritate” care sunt scutite de necesitatea oferirii unei recompense.

Cum să devii un utilizator al www.cta.md?

Pentru a Vă înregistra pe site-ul www.cta.md, trebuie să aveţi împlinită vîrsta de 18 ani. Toate informațiile personale pe care le furnizați vor fi utilizate de echipa A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi pentru a verifica utilizatorii și pentru capacitatea de a oferi o punte de comunicare între beneficiari și donatori. Prin urmare, vă rugăm să furnizați date fiabile/autentice și complete.

A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi se obligă să nu utilizeze, modifice sau distribuie parola și informația cardului dumneavoastră bancar.

Pentru a publica un proiect pe site, trebuie să vă înregistrați și să completați formularul de lansare a unui proiect. Pentru a face o donație publică sau pentru a obține compensații de la cei ce au elaborat proiecte trebuie să vă înregistrați pe site.

Proiecte publicate pe platforma sunt accesibile vizitatorilor, iar vizitatorii care doresc să finanțeze proiectul anonim pot face acest lucru fără a se înregistra.

Important! Donatorii anonimi nu sunt în drept să ceară recompense atât timp cât nu sunt înregistraţi pe site.

Acțiuni interzise pe site-ul www.cta.md

Echipa A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi  nu acceptă discriminarea. Platforma www.cta.md este în drept să şteargă orice proiect sau recompensă, cont de utilizator, material audio sau video, comentariu, articol sau altă informaţie de pe site dacă persoana responsabilă de publicarea acestei informaţii dă dovadă de: ură, abuz, lipsă de respect, hărțuire, publicarea materialelor sau cuvintelor necenzurate, lipsa dreptului de autor asupra materialului prezentat și orice altă formă de discriminare.

Alte acţiuni care vor fi întreprinse de dumneavoastră pe site și vor fi găsite ilegale în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova sau încalcă Declarația Universală a Drepturilor Omului, vor duce la dezactivarea automată a profilului.

Drepturi și Obligaţii ale echipei  A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi

A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi  nu evaluează posibilitatea Beneficiarilor de a lansa o campanie și de a realiza un proiect. A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi  nu poartă răspundere pentru calitatea produselor realizate de către Beneficiari.

Departamentul Tehnic este responsabil pentru: asigurarea securităţii informației de pe site și a informației ce este stocată de către modulul de plată, pentru asigurarea mentenanței site-ului, pentru afişarea corectă și accesibilă a informației despre proiecte și pentru asigurarea flexibilității în procesul de utilizare a platformei.

Acest departament este responsabil pentru asigurarea respectării regulilor stipulate pe această pagină, astfel are dreptul să:

 1. Acceseze orice profil în cazul depistării unei amenințări asupra securității site-ului.
 2. Șteargă orice profil, comentariu sau proiect, dacă ele nu corespund Termenilor și Condițiilor stipulate pe această pagină.
 3. Realizeze orice schimbări vizuale sau textuale pe site în orice moment.
 4. Aplice schimbări pe pagina Termeni și Condiții în orice moment.

Departamentul Tehnic este obligat să:

 1. Examineze orice reclamație trimisă pe adresa info@cta.md ce vizează o încălcare a regulilor A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi sau a legislației active în Republica Moldova.
 2. Examineze orice reclamație trimisă pe adresa info@cta.md ce vizează contractul Beneficiar-Donator și să anunțe părțile responsabile de reclamația primită fără a lua parte în dezbatere dacă au fost respectate toate regulile de utilizare a platformei.
 3. Răspundă activ și clar la toate întrebările ce vor fi adresate administratorilor platformei pe adresa de e-mail:  info@cta.md
 4. Schimbe Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, în cazul în care este demonstrat că ele sunt în afara Legislației Republicii Moldova sau încalcă Drepturile Omului, făcând abuz de putere, având un mesaj abuziv sau discriminatoriu.
 5. Anunțe în prealabil orice modificare a Termenilor și Condițiilor de utilizare a platformei fiecărui utilizator în parte pe adresa de e-mail a contului de utilizator.
 6. Contacteze fiecare Beneficiar în cazul aparițiilor unor schimbări în conținutul proiectelor.

Departamentul Proiecte şi Relaţii Externe va revizui și contacta creatorii de proiect înainte de a îl publica pe site. Informația ce este analizată constă în: respectarea autenticității materialului transmis de către creator și respectarea regulamentului de scriere a unui proiect în conformitate cu pagina Termeni și Condiții și Termeni și condiții de utilizare a site-ului.

În cazul acceptării proiectului Dumneavoastră pentru finanţare, vom aveam dreptul de a face redactări, reformatarea materialului vizual și modificarea unor texte, pentru a transmite cât mai clar mesajul Dumneavoastră. După ce proiectul este lansat pe site: www.cta.md, A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi nu este responsabilă pentru monitorizarea campaniei până la finisarea perioadei de strângere a fondurilor.

În momentul publicării proiectului pe site pentru începerea colectării  de fonduri are loc semnarea unui contract de colaborare între A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi și Beneficiarul în care părțile se obligă:

 1. să indice obiectul contractului;
 2. scopul colectării fondurilor;
 3. beneficiarul final;
 4. datele contului pe care urmează ca  A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi  să transfere fondurile colectate în numele Beneficiarului;
 5. să indice modul în care Beneficiarul va prezenta Raportul Financiar în care va fi stipulat cum au fost utilizate resursele adunate (perioada realizării proiectului este aleasă de către beneficiar);
 6. să prezinte un Raport de Distribuire a Recompenselor (perioada necesară pentru a fi distribuite toate recompensele este aleasă de către beneficiar).

Departamentul Proiecte și Relații Externe are dreptul să:

 1. Refuze publicarea unui proiect în cazul în care nu respectă regulile stipulate în pagina Termeni și Condiții și Reguli de Utilizare.
 2. Utilizeze informația publicată pe pagina unui proiect pentru utilizarea ei pentru promovarea pe canalele media partenere A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi.
 3. Perceapă un comision de 4,5% din suma totală a fiecărui proiect.
 4. Refuze retragerea sumei donate dacă până la finele proiectului au mai rămas 3 zile.
 5. Editeze sau să șteargă Proiectul de pe site, acesta este un drept care aparține exclusiv Administratorului.

Departamentul Proiecte se obligă să:

 1. Răspundă activ și explicit la toate întrebările ce vor fi adresate departamentului pe adresa de e-mail: info@cta.md
 2. Ofere informația cerută de Beneficiari sau Donatori pentru a contacta utilizatorii site-ului în cazul în care unul dintre părți a încălcat prevederile contractului Beneficiar-Donator.
 3. Analizeze minuțios fiecare proiect trimis spre revizuire în conformitate cu regulile stipulate pe această pagină și pe pagina Reguli de Utilizare.
 4. Semneze un contract cu Beneficiariul înainte de lansarea proiectului.
 5. Acționeze în judecată orice Beneficiar în cazul în care nu respectă contractul semnat cu A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi.

Beneficiari

Fiecare utilizator www.cta.md devine Beneficiar în momentul în care lansează un proiect pe platformă.

Beneficiarii sunt obligați să:

 1. Completeze formularul de lansare a proiectului în conformitate cu Regulile de Utilizare.
 2. Monitorizeze toată activitatea proiectului de-a lungul perioadei de colectare și să ofere răspuns la toate întrebările ce vor fi adresate de către administratorii platformei sau utilizatorii ei.
 3. Semneze un contract cu platforma www.cta.md prin care el ne asigură de realizarea adecvată a proiectului promis către donatori prin prezentarea la finele proiectului propriu-zis a Raportului Financiar și a Raportului de Distribuire a Recompenselor (dacă se aplică).
 4. Utilizeze resursele adunate de-a lungul proiectului doar pentru realizarea scopurilor sau produselor promise în proiectul propriu-zis.
 5. Creeze și să distribuie toate recompensele promise donatorilor la data stabilită în contractul încheiat cu platforma www.cta.md.

În cazul imposibilității realizării proiectului promis de către beneficiar, el își încalcă obligațiunile ce și le-a asumat față de donator. Astfel, pentru a își îndeplini până la sfârșit obligațiunile, beneficiarul va fi nevoit să găsească o altă metodă de a aduce proiectul la viață și de a remunera donatorii inițiali.

Pentru a-și îndeplini aceste obligații, propunem creatorilor să:

 • asigure donatorii și societatea cu dovezi materiale și juridice ce demonstreză o piedică în continuarea proiectului promis și finalizarea lui;
 • asigure evidența legală a utilizărilor fondurilor până în momentul stopării proiectului;
 • dacă proiectul nu a fost posibil de început, să asigure restituirea banilor adunați sau o nouă metodă de utilizare a sumei adunate și să ofere remunerările promise.

În cazul nerespectării obligațiunilor contractuale, www.cta.md își asumă dreptul de a apela la instanțele de judecată sau instituțiile de resort.
Prin utilizarea site-ului www.cta.md, Beneficiarul este de acord ca materialele și informațiile furnizate, să fie folosite de către Platformă pentru publicarea și buna desfășurare a Proiectului.

Condițiile și termenii campaniei de finanțare

Pentru a primi resursele adunate în timpul campaniei de colectare a fondurilor pentru proiectul dumneavoastră trebuie să îndepliniți următoarele cerințe:

 • Colectarea fondurilor se efectuează 24 h din 24, 7 zile din 7.
 • Pentru colectarea fondurilor necesare proiectului, www.cta.md are implementate mai multe metode de plată: transfer bancar, acceptarea plăților prin intermediul cardurile de debit și credit, PayPal, Bpay.
 • În cazul colectării banilor pentru un  tratament, aceștia nu sunt transferați pe contul rudelor pacienților, dar pe contul clinicii unde urmează a fi tratat pacientul. Acte necesare pentru procedură dată sunt:
  1. Copia certificatului de naștere a copilului sau pașaportul său;
  2. Diagnosticul;
  3. Invoice-ul de la clinică;
  4. Conturile bancare a clinicii date.
 • Data de transfer a recompenselor este una aleasă și concepută direct de autor, dar trebuie de știut că această dată este una relativă și nu este mereu posibilă de realizat exact la timp. De aceea, rugăm beneficiarii să analizeze eficient capacitățile lor și resursele necesare pentru a fi cât mai corecți față de donatori. În cazul schimbării datei prestabilite, creatorii de proiect sunt obligați să anunțe fiecare donator în parte. Sugerăm să reamintiți donatorilor cu 1-2 zile înainte de tranfer, că recompensa va ajunge în ziua prestabilită, pentru a coordona corect acțiunile dumneavoastră.
 • Donațiile pe platforma www.cta.md, se acceptă în orice valută ulterior fiind convertiţi conform ratei de schimb (curs valutar) în lei la cursul BNM| Banca Națională a Moldovei.
 • În cazul în care remunerea propusă de creator are unele caracteristici ce vor fi individuale pentru fiecare donator, rugăm să adresați întrebările necesare fiecărei persoane în parte. Astfel de caracteristici generale pot fi: mărimea maioului, adresa și telefonul donatorului, culoarea preferată sau gustul dorit.
 • Platforma www.cta.md şi A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi nu își atribuie responsabilitate pentru realizarea proiectelor ce sunt propuse de beneficiari și nu poartă răspundere pentru modul în care va fi realizat un anumit proiect sau de calitatea produselor ce vor fi trimise drept recompensă.
 • În cazul în care, la expirarea termenului Proiectului, vor fi colectate mai puțin de 10% din mijloacele bănești indicate în Proiect părțile, prin încheierea unui acord, vor înceta contractul și, în cazul dat, la alegerea Beneficiarului, suma colectată în cadrul Proiectului va fi:
  – restituită Donatorilor, în cazul în care donațiile au fost efectuate în ultimele 3 luni până la încetarea Contractului, cu deducerea comisioanelor reţinute și/sau
  – redirecționată către un alt Proiect și/sau
  – vor rămâne pe contul Fundației pentru cheltuielile administrative ale acesteia.

Taxe și Comisioane

Înregistrarea pe site-ul www.cta.md este gratuită, la fel și crearea unui proiect și/sau trimite un articol.

A.O. Comunitatea Tinerilor Ambiţioşi reţine un comision de 4.5% din suma strânsă, iar operatorii de plată reţin aproximativ 5.5% din sumele donate. Concret, iniţiatorul proiectului va primi suma colectată minus comisionul aferent platformei şi minus comisionul reţinut de terţe părţi ce operează plata.

Vă rugăm să atrageți atenție la acest comision când calculați suma de care aveți nevoie pentru realizarea cu succes a proiectului.

Securitatea informaţiilor Dumneavoastră personale

Recunoaştem importanţa securităţii pentru toate informaţiile personale asociate clienţilor noştri şi folosim măsuri rezonabile conforme practicilor din industrie pentru a proteja informaţiile personale aflate sub controlul nostru. În vederea protejării informaţiilor stocate în sistemele noastre, am implementat măsuri de securitate, inclusiv tehnologie de criptare a datelor şi firewall-uri.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!